Disclaimer

Op het gebruik van basicbutbetter.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie

Basicbutbetter.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sta ik niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. In sommige artikelen gaat het om een mening. Dit is niet gebaseerd op feiten.

Reviews & advertorials

De reviews op basicbutbetter.nl zijn volledig gebaseerd op mijn eigen mening. De producten waar over geschreven wordt zijn door mijzelf aangeschaft. Zo niet, dan wordt er vermeld dat ik ze heb ontvangen. Advertorials zijn artikelen die tot stand zijn gekomen in samenwerking met een opdrachtgever. Bij deze betaalde artikelen wordt altijd aangegeven dat het om een gesponsord bericht gaat.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en afbeeldingen liggen bij basicbutbetter.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en afbeeldingen is niet toegestaan, mits het is besproken en schriftelijk vastgelegd. Maakt u zonder toestemming gebruik van bovenstaande, zal ik mij beroepen op mijn auteursrecht.

Affiliate links

Basicbutbetter.nl maakt regelmatig gebruik van links. Sommige van deze links zijn affiliate links. Het aanklikken hiervan kost u niks maar mocht u iets aanschaffen via een affiliate link, ontvang ik hier een kleine commissie over. Dit kan ik vervolgens investeren in mijn website.